» האנשים מאחורי המותג נאות


טבע נאות
הנהלת החברה
בשורה העליונה (מימין לשמאל): איציק שטיין " סמנכ"ל כספים; ענת אללי " סמנכ"לית משאבי אנוש; גיל שביט " מנהל יצוא; גיל הראל " מנכ"ל שוק מקומי.
בשורה התחתונה (מימין לשמאל): יריב קריספל " מנהל מחלקת פיתוח ועיצוב; מיכל שנבל " משנה למנכ"ל; מיכאל אילוז " מנכ"ל; חגית רונן " מעצבת ראשית.