» האנשים מאחורי המותג דיסקונט


לילך אשר-טופילסקי
מנכ"לית קבוצת דיסקונט
לילך אשר-טופילסקי מכהנת כמנכ"לית דיסקונט החל מפברואר 2014. מאז כניסתה לתפקיד המנכ"לית, הובילה את גיבוש ויישום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית לקבוצת דיסקונט. התוכנית מבוססת על צמיחה בקמעונאות, התייעלות נרחבת והטמעת תרבות ארגונית הממוקדת בלקוח. התוכנית מיושמת בנחישות והתוצאות הכספיות של קבוצת דיסקונט משקפות צמיחה במגזרי הפעילות ושיפור מתמשך בפעילויות הליבה של הבנק.
במקביל, פעלה לביסוס התפישה של דיסקונט כבנק הטוב למשפחה תוך גיבוש שפה תקשורתית ייחודית המבוססת על דיאלוג מתמשך עם לקוחות הבנק ובחינת צרכיהם בכל אחד משלבי חייהם כפרט וכחלק מהמשפחה.
אשר-טופילסקי שמה דגש רב על שיפור השירות והקשר האישי עם לקוחות הבנק.
במקביל פעלה להרחבת השירותים במגוון הערוצים. הבנק בניהולה הציג שורה של חידושים טכנולוגיים, שחלקם הושקו לראשונה במערכת הבנקאית בישראל.
קבוצת דיסקונט כוללת חברות בנות בארץ ובחו"ל. העיקריות בהן: בנק מרכנתיל דיסקונט, חברת כרטיסי האשראי כאל, דיסקונט שוקי הון ואי די בי ניו יורק.